مدیریت موانع تمرکز در محل کار

مدیریت موانع تمرکز در محل کار

خیلی مهم است که محل کار ما به شکلی باشد که بتوانیم در اوج آرامش و تمرکز کار خود را انجام دهیم. در هر رده ای از سازمان که قرار داریم، چه تصمیم ساز و چه مجری تصمیم، هرچقدر تمرکز ما بیشتر باشد خروجی کارمان کیفیت بالاتری خواهد داشت. با این وجود موانعی سر راه تمرکز کردن ما وجود دارد که باعث میشود نتوانیم به شرایط ایده آل خود برسیم. هرچند کنترل برخی از این موانع از اراده ما خارج است اما در برخی موارد نیز می توانیم عوامل برهمزننده تمرکز را مدیریت کنیم و از بین ببریم. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره شده است:
1) شبکه های اجتماعی
در حالی که بدیهی است ولی باز هم تاکید می کنم که شبکه های اجتماعی یکی از زمانگیرترین ابزار پایین آوردن بهره وری هستند. یک فرد به طور متوسط 3.2 ساعت از زمان روزانه اش را در شبکه های اجتماعی صرف می کند. با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که حدود بیشتر از  21 ساعت یعنی بیش از نیمی از زمان کار هفتگی یک فرد ممکن است در شبکه های اجتماعی بگذرد. خودتان تصور کنید که در 21 ساعت چه کارهای مفیدی می توان انجام داد؟ برای اجتناب از این امر پیشنهاد می کنم ابتدا تمام برنامه های شبکه های اجتماعی را از روی تلفن همراه خود پاک کنید. اگر به هر دلیلی نمی توانید استفاده از این شبکه ها را متوقف کنید، حداقل زنگ هشدار این برنامه ها را روی تلفن همراه خود غیر فعال کنید. 
2) پیامک و چت
اگرچه پاسخ دادن به یک پیام از سمت یک دوست عموماً امری بی ضرر است ولی باید توجه داشت که همه چیز به همین جا ختم نمی شود. منظور این است که وقتی شما به یک پیام پاسخ می دهید ممکن است خود را درگیر یک فرایند ارسال و دریافت پیام که 30 دقیقه از وقت شما را می گیرد کرده باشید در حالی که می توانید کاری را که در 30 دقیقه با ارسال پیام انجام می دهید در 3 دقیقه با تلفن، آن هم در هنگام استراحت بین کار به انجام برسانید. برای اجتناب از اینگونه اتفاقات کافی است تلفن خود را روی حالت پرواز قرار دهید و به جای پاسخگویی به پیام ها در تایم اداری، در هنگام استراحت به آنها پاسخ دهید. 
3) ایمیل فوری
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگامی که سخت مشغول کار بوده اید دوستی با عنوان یک ایمیل فوری حواس شما را از کار پرت کرده باشد. در اکثر مواقع و تقریبا در هر نه بار از هر ده بار، این ایمیل ها واقعاً برای شما و کاروکسب تان ضروری و فوری نیستند. اما در هر صورت تنها ذکر عنوان "ضروری" یا "فوری" در ایمیل کافی است تا فکر شما یک ساعت در این باره مشغول شود. برای اجتناب از این اتفاق پیشنهاد می کنم ایمیل خود را تنها دو بار در روز چک کنید. یکبار اول صبح و دفعه دوم، ساعاتی قبل از ترک محل کار. از طرف دیگر تنها به ایمیل هایی پاسخ دهید که واقعاً برای شما و کاروکسب تان ضروری هستند.
4) انجام چند کار به صورت همزمان
مغز انسان به گونه ای طراحی نشده است که چند کار را با هم انجام دهد و هیچ شخصی نیز از این قضیه مستثنی نیست. چنانچه علاقه مند هستید تا ساعات بهره وری کاری خود را افزایش دهید سعی کنید در کمترین زمان بهترین و بیشترین کاری را که می توانید انجام دهید. برای این منظور می توانید برای هر کاری زمان مشخصی رادر نظر بگیرید. این کار باعث می شود که مدیریت زمان داشته باشید. 
سبز باشید

send_telegram


نام :
تصویر امنیتی :
متن :