وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

01 آذر

ظهور شهرهای هوشمند در عصر دیجیتال

با توسعه عصر دیجیتال، ایده شهرهای هوشمند در حال شکل گیری است. شهری که زیرساخت های دولتی-خصوصی را برای حمایت از مدیریت پسماند، انرژی، حمل و نقل، منابع ...
admin لایک 0 دیدگاه