وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

15 بهمن

چالشهای سازمانها و راه‌کارهای حل آنها در نخستین رویداد مایندگرافی

اولین رویداد مایندگرافی با هدف گفت‌وگو پیرامون چالشهای سازمانها و راه‌کارهای حل آنها با استفاده از علوم شناختی و با حضور جمعی از اساتید و مدیران عالی ...
admin لایک 0 دیدگاه