وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

admin لایک 0 دیدگاه

محل کار ایده آل در آینده بر اساس نسل میلنیال ها

درحالیکه برخی نسل میلنیالها را نسلی با فرهنگ نامناسب و هنجارشکن تلقی میکنند، تحقیقات نشان میدهد افراد این نسل در هر حرفه ای که وارد شوند، سخت کار میکنند. برای جذب بهترین کارکنان در این نسل شرکت ها میبایستی از بسته های پیشنهادی و محل کار جذاب استفاده کنند.

امروزه برای افراد مشتاق، فرهنگ و فناوری در محیط کار هنگام توجه به فرصت های شغلی از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجاییکه شغل یک فرد، یک سوم از روز او را تشکیل میدهد، لذت بردن از محیطی که در آن کار میکنید از اولویت های مهم افراد، به خصوص نسل میلنیال است.

تا سال 2025، تقریبا هفتاد و پنج درصد از نیروی کار در جهان نسل میلنیال خواهند بود و فرهنگ های سازمانی اکثر کمپانی های بزرگ با عادات و انتظارات این نسل شکل میگیرد. فراهم کردن محیطی که فرد احساس ارزشمند بودن، مستقل بودن و بخشی از یک تیم باشد، اهمیت بالاتری از هر زمان دارد.

درحالیکه  داده های سازمانی و مزایای غیر طبیعی یک بار اولویتی برای نسل هزاره در نظر گرفته شده بود، داده های اخیر نشان میدهد که جنبه های دیگر برای آنها مهم تر است. برای مثال میتوان به گروه هایی از افراد که در یک کار مشترک برای حل مشکلات و استراتژی ها، با یکدیگر همکاری میکنند اشاره داشت. این محیط میتواند بستری برای فضای ایده آل باشد تا افراد به راحتی با یکدیگر تعامل داشته باشند.

از دیگر زمینه های مهم در فرهنگ سازمانی، انعطاف پذیری برای دورکاری است. بر اساس تحقیقات دلویت، تقریبا 75 درصد از افراد در این نسل فکر میکنند دورکاری شرایط مهم و قابل توجهی است.

در این گزارش، آدام هندرسون فردی از نسل میلنیال با پرسشی دیدگاه خود را بیان کرد: اگر نمیتوانید به کارمندان خود اعتماد کنید که انعطاف پذیر کار کنند، چرا آنها را استخدام میکنید؟

این سوال او دیدگاه بسیاری از افراد این نسل را بیان کرد. نیاز به استقلال، اعتماد به کارمند و تعیین هدف مناسب.

هم چنین به دلیل اینکه این نسل عمدتا با اینترنت رشد کرده اند، معتقدند کار در محیطی که ابزار و منابع مدرن ندارد غیر قابل تصور است. انجام کار با استفاده نوآورانه از بهره وری و ابزارهای مدیریت پروژه است که در هرکجا قابل دسترس باشد تا کارمند کار را انجام دهد.

از آنجاکه رشد اقتصادی موجب افزایش استخدام در بسیاری از صنایع شده، گزینه های بی شماری برای استخدام افراد متقاضی ایجاد میکند که به این معنی است استخدام استعداد برتر سخت شده است.

بنابراین ایجاد محل کاری جذاب و پایدار، از مهمترین مسائلی است که سازمانها برای حفظ بهترین افراد باید در آینده انجام دهند.

درباره وبلاگ
من نوشتن را دوست دارم هر روز می نویسم .با بنیان گذاری TMBA و زیر مجموعه های آن شامل : آموزشگاه بازارسازان،شرکت نوربیز، کانون تبلیغاتی ضمیر بازار، مجله بازار یاب بازارساز، مجله TMBA، انتشارت بازاریابی، فروشگاه کتاب، دپارتمان مشاوره، دپارتمان تحقیقات بازاریابی و... سعی کرده ام با همراهی همکارن صمیمی در نهایت توان در خدمتگزاری به جامعه کار و کسب ایران بکوشم.