وبسایت شخصی پرویز درگی معلم بازاریابی

6 راهکار برای مدیریت بحران برای مدیران 01 بهمن
admin لایک 0 دیدگاه

6 راهکار برای مدیریت بحران برای مدیران

راهکار اول: استراتژی خود را بدانید.  هدف مهمترین اصل است. شما میبایست هدف خود را برای عبور از بحران ها بشناسید. در برخی کمپانیها، اجرای این اصل بر روی اهدافی مبتنی بر فروش، درآمدها و گردش پول متمرکز است. شما برای دستیابی به بهترین و مهم‌ترین اهداف خود به طرح‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و افراد مناسبی نیازمندید که در مشاغل مناسب مشغول کار باشند. افراد میبایست از وظایف خود آگاه باشند.  راهکار دوم: شجاع باشید.  شجاعانه رو به جلو حرکت کنید تا با دشواری ها مواجه شوید و مشکلات را حل و فصل کنید.   از آنجایی که تمایل طبیعی هر فرد در طول مواجه شدن با بحران و مسائل دشوار عقب نشینی است، میبایستی در مقابل تمایل خود مقاوم باشید و با حرکت به جلو، اوضاع را کنترل کنید.   این نکته را درنظر داشته باشید با کم کردن هزینه، نمیتوان از بحران رهایی یافت. بلکه یک مدیر میبایست به فکر راهی برای ایجاد درآمد  باشد که از بهترین راه های ایجاد درآمد میتوان به فروش اشاره داشت.  شرکتهایی که بحرانی را به خوبی پشت سر میگذارند، بر خلق درآمدهای فروش تمرکز کردند.  راهکار سوم: منابع خود را سازماندهی کنید.    در شرایط بحرانی شما باید بهترین افراد، بهترین کارمندان و منابع را در قسمت هایی سازماندهی کنید که نیاز به نجات از بحران دارد. استعدادهایتان را به نوعی تنظیم کنید که بهترین نتایج را داشته باشد.  راهکار چهارم: انعطاف پذیر باشید.  این راهکار مستقیما به خود شما مربوط میشود. در امور شغلی این راهکار نیازمند اقداماتی جدید است که در صورت موثر نبودن، باید اقدامات دیگر را امتحان کنید. در عملکرد خود می‌بایست بسیار انعطاف‌پذیر و خلاق باشید. در انجام دقیق یک عملکرد جدید بر عکس آنچه که تا به حال انجام می‌دادید، بیندیشید. انجام تمامی شیوه‌ها را برای خودتان هم هموار کنید تا بحران را بگذرانید.  راهکار پنجم: اطلاعات موجود را جمع آوری و ذخیره کنید.  این راهکار به معنای کسب تمامی اطلاعات در مورد اوضاع و شرایط است. شما هر طور که می‌توانید باید اطلاعات کسب کنید. کنجکاوی کنید و با افراد مختلف تماس برقرار کنید و حتی به سراغ اینترنت بروید. شما هر چه اطلاعات بیشتر و بهتری را کسب کنید در اخذ تصمیمات بهتر و موثرتر خواهید بود.   راهکار ششم:کار گروهی انجام دهید.  اطمینان داشته باشید گروهتان به اهداف و ارزش‌هایی مشترک مشغول به کارند و از وظایف کاری خود آگاه هستند. تمامی افراد باید بدانند که اوضاع و موفقیت کاری چگونه در حال پیشرفت است و دیگر افراد گروه در حال انجام چه کارهایی هستند.    در اقدام برای حل و فصل یک بحران احتمالا بهترین ویژگی که شما می‌توانید داشته باشید تعهد به موفقیت و غلبه بر مشکلات بدون توجه به بزرگی و نوع آن است. کلید موفقیت، حرکت بدون وقفه به سمت جلو است.

درباره وبلاگ
من نوشتن را دوست دارم هر روز می نویسم .با بنیان گذاری TMBA و زیر مجموعه های آن شامل : آموزشگاه بازارسازان،شرکت نوربیز، کانون تبلیغاتی ضمیر بازار، مجله بازار یاب بازارساز، مجله TMBA، انتشارت بازاریابی، فروشگاه کتاب، دپارتمان مشاوره، دپارتمان تحقیقات بازاریابی و... سعی کرده ام با همراهی همکارن صمیمی در نهایت توان در خدمتگزاری به جامعه کار و کسب ایران بکوشم.